اجرای پروژه های هوش مصنوعی در صنعت

1401-08-11
بازرسی کیفیت خودکار

کنترل کیفیت تولیدات صنعتی به کمک هوش مصنوعی

چگونه کاربرد هوش مصنوعی در حوزه کنترل کیفیت بازدهی تولید را افزایش می‌دهد نرخ گسترش بازار خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی افزایش روزافزونی را تجربه می‌کند […]
1401-08-11

کاربردهای بینایی ماشین

کاربردهای بینایی ماشین بینایی ماشین نشانه پیشرفت تکنولوژی ‌و استفاده از کامپیوتر و سیستم هوشمند در صنعت و سایر شاخه های علم است‌.   آشنایی بیشتر […]