1398-08-25
سروو درایو - راه اندازی و کنترل

سروو درایو – تامین و راه اندازی و کنترل

سروو درایو – Servo Drive سروو درایو بخشی از یک سیستم سروو است. این سیستم های شامل یک موتور مغناطیس دائم، یک المان فیدبک موقعیت / […]
1398-09-11
کنترلر منطقی برنامه پذیر

پی ال سی PLC LS

پی ال سی – PLC پی ال سی کنترل کننده منطقی برنامه پذیر یا به اختصار PLC ، یک سیستم دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی منطقی […]