1397-11-14
منطق و کنترل فازی

ساده ترین مفهوم منطق و کنترل فازی

منطق و کنترل فازی   چرا منطق ؟ چون پایه و اساسش همون منطق بولی هست که همه کمابیش با اون آشنا هستن. چرا فازی؟ منطق […]
1398-09-27
برنامه نویسی صنعتی

برنامه نویسی صنعتی

برنامه نویسی صنعتی تقریبا تمام سیستم های اطراف شما ، طبق الگویی که از پیش برایشان تعیین شده رفتار می کنند. خروجی این سیستم ها می […]