1398-08-25
اینورتر - کنترل دور - کنترل فشار.jpg

تامین و راه اندازی اینورتر

اینورتر چیست؟ – Inverter هر مبدل جریان DC به AC اینورتر نامیده می شود اما درایوهای کنترل دور موتورهای القایی با وجود یک طبقه کانورتر AC […]
1398-08-25
سروو درایو - راه اندازی و کنترل

سروو درایو – تامین و راه اندازی و کنترل

سروو درایو – Servo Drive سروو درایو بخشی از یک سیستم سروو است. این سیستم های شامل یک موتور مغناطیس دائم، یک المان فیدبک موقعیت / […]
1399-02-27
نصب و راه اندازی شبکه های صنعتی

اجرای شبکه صنعتی

اجرای شبکه صنعتی گاهی به منظور کنترل یک فرایند توسط کنترلری که در منطقه کاری فرایند قرار ندارد نیاز است تا تمام ورودی خروجی های دیجیتال، […]