2022-11-02
بازرسی کیفیت خودکار

کنترل کیفیت تولیدات صنعتی به کمک هوش مصنوعی

کنترل کیفیت تولیدات صنعتی به کمک هوش مصنوعی راه را برای پیشرفت در صنعت باز خواهد کرد. این شیوه مزیت های زیادی دارد که در این […]
2022-11-02

کاربردهای بینایی ماشین

کاربردهای بینایی ماشین بینایی ماشین نشانه پیشرفت تکنولوژی ‌و استفاده از کامپیوتر و سیستم هوشمند در صنعت و سایر شاخه های علم است‌.   آشنایی بیشتر […]